نام کاربری 
  رمز عبور 
    متن تصویر
                     
فراموشی رمز عبور
Copyright © 2013, MarandIAU
            Tested in Internet Explorer 8 /1024 × 768 
 

قابل توجه دانشجویان محترم

کارشناس امور پایاننامه ها خانم سرکش (داخلی 1227) 

 

دانشجویان محترم توجه فرمایند که نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور موقت برای ورود به سیستم  شماره شناسنامه می باشد.

در صورت عدم موفقیت در ورود به سیستم با آموزش مربوطه تماس حاصل فرمایید